YHDISTYKSEMME HALLITUS 2020

Puheenjohtaja: Raittinen Katja  Rauma

Hallituksen jäsenet:

siht. / Heino Jari / Rauma

Heikkinen Sirpa / Rauma

Kuusisto Tiina-Maria / Laitila

vpj. / Rantanen Pirkko / Rauma

Antti Rantanen/ Rauma

 kerho /Vanamo Heli / Rauma

 Jäsenmäärämme vuonna 2020 oli n.800 jäsentä