YHDISTYKSEEN LIITTYMINEN antaa kannanotto- ja keskustelupohjaa, sekä mahdollisuuden olla ajan tasalla diabetesta koskevissa monenlaisissa asioissa ja tiedoissa. Jäsenyys on jokaisen DIABEETIKON etu.

JÄSENYYDEN  merkitystä ja sen tuomaa hyötyä arvioidessa kannattaa muistaa, että Diabetesjärjestö on palvelujen tuottamisen ohella vahva etujärjestö, jota ilman diabeteksen hoidon kustannukset enimmässä määrin saattaisivat olla diabeetikoiden itsensä kannettavia.kuva_huumorilogo.gif

TOIVOMME, että kaikki jäsenyyttä harkitsevat arvioisivat liittymisen ja vuotuisen 13 euron jäsenmaksupanoksen kannattavaksi. 

LIITY

https://www.diabetes.fi/liity_jaseneksi

NIIN SAAT 

 
  • Kuudesti vuodessa ilmestyvän Diabetes-lehden (14€). Liittymisvuonna lehti on maksuton. Lehti takaa luotettavan tiedonsaannin nykyaikaisesta diabetes- hoidosta ja diabetestutkimuksen etenemisestä sekä sosiaaliturvasta. Lehti käsittelee monipuolisesti asioita, jotka liittyvät diabeetikon elämiseen. Lehdestä saatavilla tiedot kursseista ja D-opasvalikoimasta. Näkövammaisille lähetetään pyynnöstä myös äänilehti, joka toimitetaan lehden liitteenä kustannuksitta.
  • Osallistua yhdistyksesi asiantuntijatilaisuuksiin, retkille, teatterimatkoille, kokouksiin, kerhoihin sekä Diabetes- liiton valtakunnallisiin tapahtumiin esim. retkeilypäivät, nuorten leirit, perhe tapahtumat ja matkailuretket.
  • Vaikutusmahdollisuus hoitojärjestelyihin ja edesauttaa hoidon sujumista kodin ulkopuolella, sekä voit vaikuttaa ympäristön asenteisiin isomman joukon voimalla.
  • Yhdistyksen jäsenyys on tärkeä tietokanava.
  • Tukea ja turvallisuutta tavatessasi muita diabeetikkoja ja heidän omaisiaan.
  • Voit osallistua monimuotoiseen järjestötoimintaan.
  • Yhdistyksessä voit toimia aktiivisena vetäjänä tai valppaana rivijäsenenä.